Vārda diena:
Jurģis, Juris, Georgs

SIA

Aptauja

Vai Jūs mūsu mājas lapā esat atradis vajadzīgo informāciju?

Horizon

Drukāt

Horizon

No datubāzes platformas neatkarīgs risinājums

RVS „Horizon” ir neatkarīga no izmantotās datubāzes platformas, tā atbalsta gan MS SQL, gan arī Oracle SQL datubāzi. Tā kā šīs datubāzes ir pieejamas vairākām operētājsistēmām, bet risinājuma biznesa  loģika ir ietverta klienta darbstacijas programmatūrā, tad sistēmas servera programmatūru ir iespējams darbināt praktiski uz jebkuras platformas, kas atbalsta minētos datubāžu risinājumus. Klienta darbstacijas programmatūra darbojas uz MS Windows grupas operētājsistēmām.

Tīmekļa risinājumu atbalsts

Sistēmā iekļautā tīmekļa risinājuma funkcionalitāte Horizon WEB nepieciešamības gadījumā ļauj lielam lietotāju skaitam vienkāršas funkcijas izmantot arī attālināti jebkurā laikā un vietā (piemēram, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, ievadīt un apskatīt datus). Šī funkcionalitāte ļauj ērti un saprotami izmantot sistēmu informācijas apstrādei viena biznesa  procesa ietvaros ne tikai grāmatvedības darbiniekiem, bet arī citiem ar grāmatvedību tieši nesaistītiem darbiniekiem.

Integrācija ar biroja lietojumprogrammām

Lai paplašinātu no sistēmas iegūstamo datu apstrādes iespējas, programmatūra nodrošina sistēmas integrāciju ar biroja lietojumprogrammām, tai skaitā – MS Word, MS Excel, kā arī formātu PDF. Minētajās ārējās programmās var veikt arī papildu informācijas vizuālo noformēšanu.

Datu apmaiņa ar citām sistēmām

Iespēja nodrošināt datu apmaiņu ar citiem uzņēmumu vai iestāžu izstrādātajiem risinājumiem ir nozīmīga RVS „Horizon” priekšrocība. Integrēšanas projekti ir unikāli katrai klienta sistēmai, jo tie nozīmē vienreizēju biznesa  procesu, algoritmu un datu salāgošanu.

Lietotāju autorizācija un sistēmas drošība

RVS „Horizon” iestrādātie drošības nosacījumi ne tikai atbilst visām mūsdienu standartprasībām, bet nepieciešamības gadījumā funkcionalitāte var tikt piemērota arī ar paaugstinātas drošības nosacījumiem. Kā vairumā līdzīga līmeņa programmās, katram lietotājam tiek nodrošināts savs lietotājvārds un parole. Iespējams noteikt paroles minimālās drošības prasības.

Iekšējais audits

Atbilstoši starptautisko grāmatvedības standartu prasībām, programmatūra nodrošina iespēju izsekot katras transakcijas izmaiņu vēsturei. Tas iespējams, pateicoties sistēmas iekšējam auditam jeb dokumentu un pamatdatu izmaiņu, kā arī lietotāja veikto darbību vēstures uzskaitei. Programmatūra nodrošina iespēju izsekot, kurš lietotājs, kurā laikā, no kura datora ir veicis konkrētas darbības.

Kontroles mehānismi

Sistēmā iebūvētie kontroles mehānismi samazina kļūdīšanās iespēju, tādējādi nodrošinot sistēmā uzkrātās informācijas pareizību. Katram lietotājam atsevišķi ir iespēja papildu definēt specifiskus kontroles un standarta operāciju izpildes nosacījumus, tādējādi tiek atvieglots un paātrināts lietotāju darbs.

Ērta un pielāgojama darba vide

Iespēja pēc vajadzības pielāgot vairākus skatus un izvēlnes ir viena no būtiskākajām RVS „Horizon” lietotāja saskarnes priekšrocībām. Brīvi definējamās kontējuma shēmas saīsina jaunu tipveida darījumu izveides laiku, atvieglojot iepriekš definētu datu analīzi. Sarakstu ierakstu iezīmēšanas iespēja nodrošina tipveida darbību izpildi ar iezīmētajiem ierakstiem.

Finanšu pārskatu veidošanas mehānisms

Grāmatvedības datu apkopošanai un analīzei RVS „Horizon” piedāvā ērti lietojamu un elastīgu finanšu pārskatu veidošanas mehānismu, kas nodrošina ērtu pārskatu aprakstu (piemēram, PVN deklarācijai, bilancei, uzņēmuma peļņas un zaudējumu aprēķinam). Uzņēmums var izmantot standarta finanšu pārskatus, tos pārveidojot vai papildinot, vai arī veidot savus konkrētiem mērķiem paredzētus pārskatus. Pārskatu veidošanai ir iespējams izmantot uzkrāto informāciju, atlasot, apkopojot un grupējot to pēc dažādiem kritērijiem.

Integrācija ar citiem risinājumiem

RVS „Horizon” nodrošina uzņēmumam vai organizācijai nepieciešamo integrāciju ar FMSpiedāvāto citu uzņēmumu izstrādātajiem risinājumiem, ļaujot izmantot pasaules labāko pieredzi nozarē. Integrācijas mērķis ir apvienot cita uzņēmuma izstrādātajā unikālajā risinājumā realizētos nozares specifiskos biznesa procesus un datus ar RVS „Horizon” uzņēmuma vadības un finanšu informāciju.

 

<-Atpakaļ uz "Grāmatvedības datorprogrammas"