Vārda diena:
Jurģis, Juris, Georgs

SIA

Aptauja

Vai Jūs mūsu mājas lapā esat atradis vajadzīgo informāciju?

Personāls un algas

Drukāt

Personāls un algas

Personāla vadības funkcionalitāte ir realizēta divos savstarpēji papildinošos moduļos — Darba samaksas modulī un Personāla uzskaites modulī. Moduļu sniegtās iespējas var veiksmīgi izmantot gan privātā sektora uzņēmumi, gan valsts pārvaldes iestādes, kuru specifiskās prasības ir integrētas sistēmas funkcionalitātē. Moduļa izvēle ir atkarīga no katra lietotāja vajadzībām un sekmīgai darbībai nepieciešamajām funkcijām.

Vienotu personāla vadības un atalgojuma standartu izveide un ieviešana palīdz uzkrāt un analizēt vēsturisko un aktuālo informāciju par iestādes (uzņēmuma) struktūru, cilvēkresursiem un darba samaksu, plānot personālu un tā attīstību, ļauj veidot precīzus pārskatus par personālu un tā darba samaksu, kā arī kopumā veicina iestādes darba efektivitāti.

Personāla vadības moduļa integrācija ar Darba samaksas moduļa funkcionalitāti ļauj īstenot pilnīgu personāla resursu uzskaiti un analīzi no finanšu un personāla vadības viedokļa.

Darba samaksa

Horizon Start Darba samaksas modulis ļauj uzturēt personas datus apjomā, kas nepieciešams algu aprēķinam un izmaksai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tā ir elastīga sistēma, kas nodrošina pamatdatu ievadi par darbiniekiem, nodokļiem, kā arī iespēju vienkārši iegūt visas nepieciešamās atskaites un pārskatus.

Personāla vadība

Moduļa Personāla vadība funkcionalitāte atbalsta būtiskākos cilvēkresursu vadības procesus — personāla uzskaiti, personāla pārvaldīšanu un personāla attīstību.

<-Atpakaļ uz "Horizon Start"